696 371 193
fb twitter

Pomogli nam...
Możemy się odwdzięczyć

Chcesz do nas dołączyć?

kontakt

Chcesz nam pomóc? Chcesz dowłączyć do drużyny? Chcesz działać w swoim mieście?

 

Czekamy na Ciebie!

 

Adres E-mail: odmalujmypolske@gmail.com

Telefony kontaktowe do koordynatorów projektu:
Natalia Kucharska                     Daniel Różański                       Marcin Sobiczewski
Kom. 603-123-776                  Kom. 694-044-865                      Kom. 782-053-567

 

Zapewniamy, że dobrze wykorzystujemy każdą złotówkę. Pracujemy jako wolontariusze, i nie prosimy o pieniądze dla siebie. Uzyskane środki przeznaczamy wyłącznie na zakup materiałów i pokrycie kosztów prac remontowych. Pieniądze prosimy wpłacać na podany niżej numer konta. Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy w imieniu swoim oraz wspieranych przez nas osób dla których oznacza ona szansę na lepsze życie.

 

Fundacja Odmalujmy Polskę

os. Józefa Strusia 14/13, 31-809 Kraków
nr konta: 90 1160 2202 0000 0003 0843 5613
z dopiskiem: „Na cele statutowe”